CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Văn phòng tổng hợp.

1. Tham mưu, giúp Viện trưởng và Uỷ ban kiểm sát trong việc tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi lĩnh vực hoạt động công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Quản lý hành chính trong phạm vi cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai; giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan ban ngành hữu quan trong tỉnh, quan hệ hợp tác đối ngoại; giữ mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai.

3. Theo dõi, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình vi phạm và tội phạm trên địa bàn, kiến nghị biện pháp phòng ngừa; tổng hợp, theo dõi tình hình hoạt động nghiệp vụ, đôn đốc các đơn vị trong toàn ngành kiểm sát tỉnh và công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên cơ sở đó tham mưu giúp Viện trưởng có chủ trương, biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời.

4. Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, năm và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác ở các đơn vị trực thuộc. Sơ kết, tổng kết công tác của toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai.

5. Giúp lãnh đạo Viện và Hội đồng thi đua khen thưởng triển khai các phong trào thi đua; theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, bình xét, khen thưởng các danh hiệu thi đua theo quy định của Nhà nước, của ngành và địa phương.

6. Tham mưu, giúp Viện trưởng về công tác hậu cần: trực tiếp quản lý, sử dụng và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng kinh phí, phương tiện, trang thiết bị, các cơ sở vật chất trong ngành đảm bảo tiết kiệm, phục vụ các hoạt động công tác của toàn ngành đạt hiệu quả cao.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập