CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (P2)

1. Tham mưu, giúp Viện trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra các vụ án trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ, tham nhũng của các cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh Lào Cai và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ, tham nhũng của Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai, của những người tham gia tố tụng ; kiểm sát các bản án, quyết định của Toà án theo quy định của pháp luật.

2. Khi thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ, tham nhũng được sử dụng các quyền năng pháp lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các văn bản pháp luật khác.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, các địa phương trong việc nắm thông tin tình hình tội phạm, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ, tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập