CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Phòng Tổ chức cán bộ (P15).

* Tổ chức cán bộ:

1. Tham mưu, đề xuất với Ban cán sự đảng và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với ngành về công tác tổ chức và cán bộ.

2. Tham mưu cho Ban cán sự đảng và thực hiện các quy trình về công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

3. Tham mưu cho Ban cán sự đảng nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ của toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đối với từng năm công tác. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ trong phạm vi quản lý.

4. Tham mưu, đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hoặc phê duyệt các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

5. Tham mưu, đề xuất trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký ban hành các quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

6. Thực hiện các quy trình tham mưu cho Viện trưởng và Ủy ban kiểm sát xét tuyển người đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đủ điều kiện dự thi vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp;

7. Tham mưu cho Viện trưởng trong việc hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong tỉnh về thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, của Ban cán sự đảng và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh uỷ Lào cai, Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ.

8. Thực hiện các quy trình giúp Hội đồng tuyển dụng cán bộ công chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tuyển dụng cán bộ.

9. Thẩm định lai lịch chính trị của những người được tiếp nhận, tuyển dụng; những người được đưa vào quy hoạch và chuẩn bị bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong việc quản lý cán bộ đi công tác, khám chữa bệnh, thăm thân, du lịch ở nước ngoài theo phân cấp quản lý.

10. Giải quyết các khiếu nại của cán bộ về thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập