CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Chia tài sản chung và hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

          Việc chia tài sản chung của vợ chồng thường xảy ra khi một trong hai bên có yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên trong thực tế có những trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung khi hôn nhân còn đang tồn tại với nhiều lý do khác nhau trong đó có lý do nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ dân sự…

          Theo điều 38 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

          1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

          2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải được lập thành văn bản. Văn bản này phải được công chứng theo yêu cầu của vợ,  chồng hoặc theo quy định của pháp luật

          3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại điều 59 của Luật này.

          Điều 40 Luật hôn nhân và gia đình năm2014 quy định hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

          1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ, chồng.

          2. Thỏa thuận của vợ, chồng quy định tại khoản 1 điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.

          Tại điều 42 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

          1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

          2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

          a. Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng

          b. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

          c. Nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản.

          d. Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức.

          đ. Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

          e. Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy theo quy định trên thì vợ, chồng có quyền tự thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định tại điều 42 của Luật này.

                                                                    Thu Hương - Phòng 9 VKSND tỉnh Lào Cai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 1,823
  • Tất cả: 1,175,319
Đăng nhập