CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Viện KSND tỉnh Lào Cai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số

Nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030), đồng thời đưa hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng với công tác bảo vệ bí mật nhà nước đạt hiệu quả, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác kiểm sát năm 2022; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện KSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát nhân dân; Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện KSND ban hành theo quyết định số 245/QĐ – VKSTC ngày 29/7/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 07/KH – VKSTC ngày 27/01/2022 về việc thực hiện triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 49/KH - UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022, ngày 31/3/2022, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-VKS-VP về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai”.

Sau khi kế hoạch được ban hành, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số do đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công tác này đến các đơn vị Viện KSND hai cấp. Để phục vụ có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã chú trọng đầu tư, nâng cấp, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống máy vi tính, máy in, máy scan, máy photo, thiết bị truyền hình trực tuyến; thực hiện nâng cấp hệ thống mạng trong cơ quan, đơn vị cả về băng thông mạng và các thiết bị mạng như bộ phát wifi, switch chia mạng v.v... tới tất cả các đơn vị Viện KSND hai cấp. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của địa phương trong việc hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin cho Viện kiểm sát.

Đến thời điểm hiện tại, Viện KSND hai cấp tỉnh Lào Cai đã và đang thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, cụ thể:

 Các đơn vị Viện KSND hai cấp đã và đang thực hiện có hiệu quả các phần mềm hiện có của Ngành, gồm: Phần mềm quản lý, thống kê án hình sự; phần mềm quản lý và thống kê vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp; phần mềm sổ thụ lý nghiệp vụ; phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm thống kê; phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng; phần mềm kế toán - tài chính; phần mềm thư điện tử trong ngành Kiểm sát nhân dân…; 100% các đơn vị và cá nhân sử dụng, khai thác có hiệu quả tài khoản hòm thư điện tử của đơn vị, cá nhân đã được Viện KSND tối cao cung cấp. Các văn bản không mật được gửi qua hòm thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành và địa phương, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác.

anh tin bai

Viện KSND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai công tác trực tuyến đối với các đơn vị Viện KSND cấp huyện

 Viện KSND hai cấp đã triển khai và thực hiện sử dụng chữ ký số cá nhân, tổ chức đối với các văn bản hành chính thông thường đúng quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin truyền thông về quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước và Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thực chữ ký số chuyên dùng; 100% các văn bản hành chính (văn bản được phép lưu chuyển trên môi trường internet) được thực hiện qua các hệ thống phần mềm văn bản điều hành.

 Tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm thông qua hệ thống camera quan sát phiên tòa và phiên tòa trực tuyến. Việc kết nối trực tuyến tại phòng xử án của Tòa án với hội trường của Viện KSND hai cấp để học tập, rút kinh nghiệm và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức được 18 phiên tòa hình sự, hành chính trực tuyến với các điểm cầu: phòng xét xử của Tòa án, Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trụ sở UBND tỉnh.

anh tin bai

Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

 Đối với công tác số hóa hồ sơ: 100% các đơn vị Viện KSND hai cấp đã triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự. Đến nay, các đơn vị Viện KSND tỉnh Lào Cai đã thực hiện số hóa được trên 300 hồ sơ án các loại để phục vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xét xử và công tác lưu trữ...

anh tin bai

Trình chiếu hồ sơ tại phiên tòa

 Các đơn vị Viện KSND hai cấp đã và đang tích cực thực hiện đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ của Ngành hoàn thiện các chỉ tiêu công tác, cung cấp các thông tin, dữ liệu để tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết công tác hàng năm bằng hình ảnh.

Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của Viện kiểm sát hai cấp bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động, xây dựng môi trường làm việc từng bước hiện đại, minh bạch, khoa học và kịp thời, đảm bảo chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, kiểm sát tốt các hoạt động tư pháp..., qua đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát, thời gian tới ngành kiểm sát sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đề án của ngành và địa phương, tranh thủ  mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị về công nghệ, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tình hình mới./.

Lê Thị Thanh Vân - VPTH


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 793
  • Trong tuần: 5,658
  • Tất cả: 1,486,010
Đăng nhập