CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Trực tiếp Kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện Bát Xát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, trong 02 ngày 05 và 06/4 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã Trịnh Tường, Nậm Chạc huyện Bát Xát. Tham gia Đoàn kiểm sát có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, huyện Bát Xát. 

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân các xã báo cáo kết quả tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại địa phương. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, số sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự, gặp và tiếp xúc trực tiếp với người chấp hành án tại địa phương. 

Đoàn kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Trịnh Tường và xã Nậm Chạc

Qua việc kiểm sát tại các xã, nhận thấy: Ủy ban nhân dân các xã Trịnh Tường, Năm Chạc đã quan tâm thực hiện tốt quy định Luật Thi hành án hình sự, Thông tư số 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an. Đã quản lý, giám sát người chấp hành án tại địa phương đảm bảo đúng quy định. Thực hiện việc phân công người giám sát, định kỳ đánh giá, nhận xét về kết quả chấp hành án của bị án để cập nhật đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan; yêu cầu người chấp hành án thực hiện nghĩa vụ của mình cũng như các quy định của địa phương. Bên cạnh đó, thông qua kiểm sát trực tiếp đã chỉ ra một số hạn chế, như: Việc tự nhận xét của bị án và nhận xét của UBND xã về việc chấp hành án của bị án còn sơ sài, chưa đầy đủ nội dung. Ủy ban nhân dân các xã còn chậm làm thủ tục đề nghị giảm thời gian thử thách cho các bị án treo chấp hành tốt.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát - Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp đã thông qua bản dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã trong thời điểm kiểm sát khắc phục ngay những thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra. Đồng thời các bị án nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật.

Lý Thị Thùy Linh - Viện KSND H. Bát Xát


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 4,293
  • Tất cả: 1,414,953
Đăng nhập