CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Viện KSND tỉnh Lào Cai trực tiếp kiểm sát cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, từ ngày 15 đến 19/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn (Có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai).

Tại thời điểm kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự đã quản lý, chỉ đạo đơn vị tổ chức thi hành tốt các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và những bản án quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật về thi hành án đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Cục Thi hành án dân sự thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự và Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, đặc biệt là sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các cơ quan chức năng và việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự nên đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai vẫn còn một số tồn tại vi phạm Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); và Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai khắc phục vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Đức Lương - Phòng 8Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 3,224
  • Tất cả: 1,205,374
Đăng nhập