CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Viện KSND huyện Bát Xát tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 28/12/2023 của VKSND tỉnh Lào Cai về công tác kiểm sát năm 2024, ngày 05/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến -Phó bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai dự và chỉ đạo hội nghị.

anh tin bai
 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung quán triệt các nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm sát năm 2024 nêu tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 28/12/2023 của VKSND tỉnh Lào Cai, cùng với việc đánh giá, kiểm điểm kết quả công tác kiểm sát năm 2023. Thông qua đó, tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát cùng nhau bàn bạc, xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của VKSND huyện Bát Xát trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó viện trưởng đã yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát phải quán triệt thực hiện tốt các nội dung: Bám sát và quán triệt đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch về công tác năm 2024 của Ngành, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp; Tổ chức thực hiện tốt khâu công tác trọng tâm, đột phá; Thực hiện phân công, phân nhiệm trong đơn vị đảm bảo hợp lý, làm tốt công tác đào tạo tại chỗ; Chú trọng kiểm sát chặt chẽ hoạt động của Công an cấp xã trong giải quyết tin báo tội phạm; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trật tự nội vụ trong các hoạt động của đơn vị nhất là trong chuyên môn, nghiệp vụ; Chủ động hoàn thành các chỉ tiêu công tác đạt mức cao nhất nhằm phấn đấu hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động, đồng chí Nguyễn Văn Thuỳ - Viện trưởng VKSND huyện Bát Xát phát biểu tiếp thu nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, đồng thời quán triệt, chỉ đạo, phân công các bộ phận, cá nhân thực hiện xây dựng, hoàn thiện các Kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 theo đúng thời hạn do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra./.

Lý Thị Thuỳ Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập