CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

Ngày 16/01/2024, Thủ trưởng cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

anh tin bai

Đồng chí Dương Hùng Yên - Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày kiểm điểm về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023

Tại hội nghị đã kiểm điểm về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023; kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, theo đó Viện trưởng đã cùng tập thể Ban lãnh đạo đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, kết quả năm 2023 đã có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhiều chỉ tiêu công tác đạt cao và vượt so với Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành, đã chỉ đạo hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai  được tặng Cờ thi đua xuất sắc Ngành kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức 2023, các báo cáo thể hiện rõ năm 2023 Công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tại hội nghị đại diện cán bộ công chức và người lao động, phát huy tinh thần dân chủ tham gia đóng góp nhiều ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số chỉ tiêu còn thấp, một số phong trào còn hạn chế. Đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Chủ tịch Công đoàn Viện KSND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức 2023

Phát biểu chỉ đạo, tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đè xuất tại Hội nghị đồng chí Dương Hùng Yên - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong năm 2023. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Bổ sung các giải pháp vào chương trình công tác để Công đoàn cùng với cơ quan phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2024 đã đề ra.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024 -2025; Nghe thông qua báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và kinh phí công đoàn năm 2023; Thông  báo dự toán Ngân sách nhà nước 2024; Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi; Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với chủ tịch Công đoàn cơ quan; Thông qua Nghị quyết Hội nghị, đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thành công theo đúng quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022./.                                                                

Thúy Mai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập