CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Phòng 9 Viện KSND tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022

Thực hiện Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai. Ngay từ đầu năm, đơn vị phòng 9 đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và khâu công tác đột phá. Trong đó tập trung vào việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong đơn vị, nhằm phát huy năng lực sở trưởng của từng cán bộ, Kiểm sát viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của tập thể Lãnh đạo Viện cùng với sự cố gắng phấn đấu và sự đoàn kết thống nhất của cán bộ Kiểm sát viên, đơn vị phòng 9 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

Đơn vị đã thụ lý kiểm sát 112 vụ việc dân sự, đã giải quyết 79 vụ việc; kiểm sát 1.9432 bản án quyết định của Tòa án hai cấp. Thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự và kiểm sát bàn ăn, đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo viện ban hành 05 quyết định kháng nghị phúc thẩm. (Ngang cấp 02 vụ, trên cấp 03 vụ) Chất lượng kháng nghị được cấp phúc thẩm chấp nhận 3/3 vụ đã xét xử đạt 100%; Còn lại 02 vụ chưa xét xử. Báo cáo Viện kiểm sát Cấp cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 02 Bản án và 01 Quyết định của Tòa án cấp huyện (trong đó 01 quyết định đã bị kháng nghị hủy). Ban hành 07 kiến nghị (trong đó 05 kiến nghị đối với Tòa án cấp huyện yêu cầu khắc phục vi phạm và 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng); Ban hành 07 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Phối hợp với Tòa án tổ chức 08 phiên tòa rút kinh nghiệm và tham gia xem xét thẩm định đối với 11 vụ án dân sự tranh chấp. Ngoài ra đơn vị còn Hướng dẫn về nghiệp vụ cho các đơn vị cấp huyện đồng thời thường xuyên trao đổi, đôn đốc Viện kiểm sát cấp huyện giải quyết dứt điểm số án tồn của năm trước chuyển sang.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị còn tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua do Ngành phát động như phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; Phong trào thi đua rèn luyện theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn" gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025". Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19".

Với những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2022 đã được tập thể Lãnh đạo viện ghi nhận và được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện KSND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”./.

Thu Hương - Phòng 9 Viện KSND tỉnh Lào Cai


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 309
  • Tất cả: 1,230,254
Đăng nhập