CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Kết quả công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra - Khiếu tố Viện KSND tỉnh Lào Cai

Thực hiện phương châm “Đoàn kết, đối mới - Trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả", ngay từ đầu năm 2022 đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021; Định hướng công tác thanh tra số 17/HD VKSTC ngày 21/01/2022 của VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS VP ngày 05/01/2022 của VKSND tỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 96/NQ/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp, của Ngành, đồng thời tham mưu cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành tốt công tác thanh tra.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, tạo chuyển biến tích cực, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đáp ứng yêu cầu của Ngành. Ngày 01/03/2022 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC (thay thế Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 14/8/2013 và Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 28/11/2017) về tăng cường công tác thanh tra trong ngành KSND và thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

Thực hiện Chỉ thị của VKSND tối cao và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh, Thanh tra - Khiếu tố đã chủ động nắm bắt thông tin để lựa chọn đối tượng thanh tra; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm bắt những vụ, việc có dấu hiệu vi phạm, chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng tăng cường thanh tra đối với các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết bội bộ; có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị; lợi dụng vị trí công việc để thực hiện việc riêng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của Ngành, cơ quan đơn vị. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh tra, cán bộ, Kiển sát viên đơn vị Thanh tra - Khiếu tố đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo, chất lượng, tiến độ, kế hoạch trong năm 2022, cụ thể: Đã tiến hành 02 cuộc thanh tra nghiệp vụ, 01 cuộc thanh tra chuyên đề, 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; 09 cuộc kiểm tra Quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; 120 lượt kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội nội 12 cuộc kiểm tra trực nghiệp vụ; giải quyết 01 đơn tố cáo thuộc trách nhiệm của thanh tra. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra thấy rằng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu; trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Năm 2023, Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tham mưu đề xuất giúp Viện trưởng VKSND tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo sự nghiêm minh trong hoạt động quản lý chỉ đạo, điều hành. Do vậy trong thời gian tới đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, bám sát nội dung các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch công tác của VKSND tối cao, VKSND tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra VKSND tối cao.

Hai là, tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đơn vị mất đoàn kết nội bộ, dư luận báo chí hoặc có đơn thư phản ánh gây bức xúc, kéo dài, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.... làm rõ và xử lý trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra vi phạm. Tiếp tục nghiên cứu, thay đổi nội dung, phương pháp và cách thức thanh tra để đạt được hiệu quả cao nhất.

Ba là, tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức và người lao động trong Ngành; không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài. Tăng cường quản lý nội bộ, thực hiện Quy chế dân chủ không để ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân, tập thể và của Ngành.

Bốn là, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức và người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thanh tra trong ngành KSND, tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức tự giác trong nội bộ Ngành. 

Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, cùng với sự nỗ lực của từng cá nhân, đơn vị và đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện, cấp ủy cơ quan, Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Lào Cai không ngừng lớn mạnh, phát huy hết vai trò, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. 

Hình ảnh một số cuộc thanh tra tại VKSND cấp huyện:

anh tin bai
anh tin bai

Trần Duy Khoái


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 337
  • Tất cả: 1,230,282
Đăng nhập