CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Ban chỉ huy quân sự VKSND tỉnh hoàn thành tốt công tác huấn luyện năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BCH ngày 25/01/2022 về Huấn luyện chiến sỹ tự vệ cơ quan năm 2022, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức huấn luyện tự vệ cơ quan từ ngày 23/5/2022 đến 29/5/2022.

Ngày 23/5/2022, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ban chỉ huy quân Tòa án nhân dân và Ban chỉ huy quân sự Sở ngoại vụ tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2022, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát là đơn vị chủ chỉ khối huấn luyện. Ngay sau khai mạc huấn luyện, đã tổ chức học tập giáo dục chính trị pháp luật 12 giờ, huấn luyện quân sự và kiểm tra 44 giờ.


Khai mạc huấn luyện 2022

 
Qua học tập, chiến sỹ tự vệ đã tiếp thu nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật dự bị động viên và viên chức quốc phòng; Luật biên giới quốc gia, Luật biên phòng và phòng thủ dân sự; huấn luyện đội hình đội ngũ, thực hành phương án A2 và sử dụng súng tiểu liên AK.

Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị pháp luật đạt giỏi và huấn luyện bắn súng tiểu liên AK đạt khả.


Kiểm tra bắn súng tiểu liên AK


Qua huấn luyện, chiến sỹ tự vệ 3 cơ quan nắm chắc vị trí, chức năng nhiệm vụ của tự vệ, nắm vững những vấn đề về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc tôn giáo và phòng thủ dân sự, hiểu rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhiệm vụ, trình độ kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ hoạt động và sẵn sàng chiến đấu của tự vệ cơ quan.

Tin: Xuân Phong, Ảnh Văn Trường


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 3 175
  • Tất cả: 923059
Đăng nhập