CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp của Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019. Luật gồm 16 Chương, 207 Điều; có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.

Theo quy định, từ thời điểm Luật Thi hành án hình sự 2019 có hiệu lực thi hành, Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 hết hiệu lực thi hành, trừ một số trường hợp được quy định tại Điều 207 của Luật.

Điều 207 Luật Thi hành án hình sự 2019 – Quy định chuyển tiếp

“…1. Đối với bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà đến ngày Luật này có hiệu lực chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì áp dụng các quy định của Luật này để thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với việc thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ mà bản án được tuyên theo quy định của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 đã được sử đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12 thì vẫn áp dụng quy định của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

3. Đối với việc thi hành bản án, quyết định theo Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực mà còn khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được áp dụng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật”.

Nguyễn Hằng - Phòng 8


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 825
  • Trong tuần: 3,624
  • Tất cả: 1,414,284
Đăng nhập