Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 874/UBND-TH
Ngày ban hành 09/03/2016
Ngày hiệu lực 09/03/2016
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 874-UBND-TH.doc