Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
V/v triển khai Chương trình XTTM quốc gia năm 2016
Số ký hiệu văn bản 831/UBND-KT
Ngày ban hành 01/03/2016
Ngày hiệu lực 09/03/2016
Trích yếu nội dung V/v triển khai Chương trình XTTM quốc gia năm 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 831UBND-KT.pdf