CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
V/v triển khai Chương trình XTTM quốc gia năm 2016
Số ký hiệu văn bản 831/UBND-KT
Ngày ban hành 01/03/2016
Ngày hiệu lực 09/03/2016
Trích yếu nội dung V/v triển khai Chương trình XTTM quốc gia năm 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 831ubnd-kt.pdf