CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI           SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT LÀ THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM !
Kế hoạch tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai lần thứ III - năm 2018
Số ký hiệu văn bản 145- KH/TU
Ngày ban hành 12/06/2018
Ngày hiệu lực 12/06/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai lần thứ III - năm 2018
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ quan cấp trên
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm scan0026.pdf