Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
V/v tổ chức tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016
Số ký hiệu văn bản 628/KH-VKS-TK
Ngày ban hành 12/07/2016
Ngày hiệu lực 12/07/2016
Trích yếu nội dung V/v tổ chức tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thống kê tội phạm
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Ke hoach tap huan TKTP va CNTT nam 2016_1.doc