Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Viện KSND huyện Bát Xát kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện

Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 02 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát tiến hành kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp tại Ủy ban nhân dân các xã Cốc Mỳ, Bản Vược, Quang Kim, Cốc San.

 

Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát

Kết quả Trực tiếp kiểm sát cho thấy tại các đơn vị được kiểm sát cơ bản đã quản lý đầy đủ hồ sơ và bị án tại địa phương, đã phối hợp với gia đình các bị án, các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong việc giám sát giáo dục các bị án và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án hình sự theo quy định tại điều 19 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Hầu hết các bị án đều chấp hành nghiêm pháp luật thi hành án hình sự, hàng tháng các bị án tự giác làm bản tự kiểm điểm gửi cho người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục để nhận xét, đánh giá và gửi cho cấp trên nhận xét theo đúng quy định tại điều 87 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Tuy nhiên, qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, nhận thấy vẫn còn một số tồn tại như: chưa chú trọng xem xét rút ngắn thời gian thử thách đối với các bị anschaaps hành tốt. Còn các bị án chưa thực hiện việc ký cam kết chấp hành án theo Điều 85 luật thi hành án hình sự năm 2019.

Thông qua các cuộc trực tiếp kiểm sát trong việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát đã kịp thời ban hành kiến nghị chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự đặc biệt các nội dung trong Luật thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020.

Nông văn Nghiệp - Viện KSND huyện Bát Xát


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 522
  • Trong tuần: 1,153
  • Tất cả: 1,040,031
Đăng nhập