Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Viện KSND huyện Bảo Thắng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2022; Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VKS ngày 05/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai. Ngày 13/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. Chủ trì Hội nghị đồng chí Dương Việt Dũng - Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng cùng toàn thể các cán bộ, công chức trong đơn vị tham dự.

          Theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, đơn vị chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tốt tình hình chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện phương châm Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả; gắn với thực hiện tốt khâu công tác đột phá Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, nhất là công tác đào tạo cán bộ tại chỗ" theo phương châm "Lãnh đạo công bằng, trách nhiệm, công tâm, gương mẫu; cán bộ trung thực, tận tụy, trách nhiệm trong công việc". Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết của Quốc Hội; Quyết định 139/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số chỉ tiêu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra.

Quang cảnh HN triển khai công tác kiểm sát năm 2022

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Lãnh đạo Viện KSND huyện Bảo Thắng đề nghị các cán bộ, công chức của đơn vị phải duy trì đoàn kết thống nhất, giúp đỡ nhau trong công tác, luôn nắm vững chính sách, pháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản luật mới và các văn bản hướng dẫn liên quan, làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, án bị hủy; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, chỉ tiêu công tác thi đua của đơn vị đã đề ra đồng thời bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương và các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước sẽ diễn ra trong năm 2022.  

Nguyễn Thị Thoa – Viện KSND H. Bảo Thắng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 577
  • Trong tuần: 1,208
  • Tất cả: 1,040,086
Đăng nhập