Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Viện KSND tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Lào Cai trong những năm qua luôn  thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về công tác cải cách tư pháp, một trong những điểm nổi bật là thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực.

Đ/c Dương Hùng Yên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2021

Để thực hiện tốt công tác PCTN, hàng năm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai thường xuyên quán triệt chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nghiêm túc công tác PCTN gắn với thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN - lãng phí, nâng cao nhận thức, tư tưởng và thống nhất về hành động của cán bộ, công chức, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, lấy kết quả công tác PCTN để đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác PCTN trong Ngành KSND theo quy định của Viện KSND tối cao và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ, việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, quan tâm chiều sâu công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tập thể lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ quan xây dựng kế hoạch PCTN, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ngành, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; Chủ động phòng ngừa tiêu cực không để xảy ra các vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành; Giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là công chức có chức danh tư pháp không để xảy ra các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong ngành KSND gắn với phòng chống tham nhũng, triển khai nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, siết chặt kỷ luật kỷ cương không để xảy ra suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trật tự nội vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, không tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ.

Cán bộ, công chức VKSND tỉnh Lào Cai tại Hội nghị

Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Viện KSND tỉnh Lào Cai hết sức coi trọng việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Trong đó, từ năm 2016 đến 2021 Viện KSND tỉnh Lào Cai đã thực hành quyền công tố, kiểm sát tiếp nhận, giải quyết 10 tin báo về tham nhũng; Kiểm sát điều tra 08 vụ/11 bị can; điều tra làm rõ số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án trên 10,6 tỷ đồng; đã tiến hành kê biên, thu giữ, phong tỏa tài khoản, tài sản gần 07 tỷ đồng và một số tài sản có giá trị khác. Đã truy tố chuyển Tòa án xét xử 07 vụ/10 bị cáo. Các vụ án tham nhũng đều được kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo gắn công tố với hoạt động điều tra, việc phê chuẩn khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Viện KSND tỉnh Lào Cai chủ động tổng hợp những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm tham nhũng để kiến nghị với các cơ quan hữu quan có thẩm quyền khắc phục vi phạm và tồn tại thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội, phòng ngừa tội phạm tham nhũng.

Xác định trong thời gian tới tình hình tội phạm tham nhũng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, Viện KSND tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ  đảm bảo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng, nâng cao tỷ lệ phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình vi phạm, tội phạm về tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiên quyết xử lý các vụ án tham nhũng, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, thực hiện tốt công tác kiểm sát trong việc giám định và hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng, gắn với thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về  PCTN, minh bạch trong quản lý sử dụng ngân sách, trong thi hành công vụ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng ngành Kiểm sát Lào Cai luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

 

Lê Thị Khánh Vân - P7

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 1,121
  • Tất cả: 1,039,999
Đăng nhập