Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Ngành kiểm sát Lào Cai hoàn thành sớm kế hoạch thanh tra năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 và Kế hoạch thanh tra  đã được đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai phê duyệt, các cuộc thanh tra sẽ được tiến hành trong quý IV năm 2021. Tuy nhiên, để hoàn thành sớm các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác trong quý III theo chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, đến ngày 20 tháng 8 năm 2021 VKSND tỉnh đã hoàn thành hai cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND huyện Bắc Hà, VKSND huyện Bảo Thắng.

Công bố Quyết định thanh tra tại VKSND huyện Bắc Hà

 Kết luận thanh tra của VKSND tỉnh đã ghi nhận các đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật; không để xẩy ra việc bắt, tạm giữ  hình sự phải trả tự do; không để xảy ra các trường hợp án oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bị hủy, bị sửa có lỗi của Kiểm sát viên... Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân và địa phương về công tác phòng, chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ; cơ quan đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, minh bạch trong các hoạt động, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, vi phạm kỷ luật.

Công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Bảo Thắng

          Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân để các đơn vị tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, kịp thời khắc phục thiếu sót, vi phạm; nâng cao ý thức trách nhiệm của Kiểm sát viên đối với nhiệm vụ được giao và tích cực nghiên cứu, học tập các quy định của pháp luật, của Ngành; tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Viện, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới./.

Đào Mạnh Khởi -Thanh tra VKSND tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 2,383
  • Tất cả: 938,315
Đăng nhập