Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mường Khương

Thực hiện Quyết định số 59, 60/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 63, 64/KH-VKS-P8 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mường Khương. Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Phối hợp cùng đoàn có đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương.

Đ/c Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo bằng văn bản

Đoàn trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan nhận thấy: Nhà tạm giữ, và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mường Khương đã thực hiện đúng về thủ tục hồ sơ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; hồ sơ thi hành án hình sự được lập đảm bảo. Sau khi nhận Quyết định thi hành án, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện lập hồ sơ chuyển Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Công tác xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, tha tù trước thời hạn, án phạt Cải tạo không giam giữ, Quản chế được thực hiện đúng pháp luật. Phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt về thời hạn tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra việc tạm giữ, tạm giam quá hạn, không có căn cứ và trái pháp luật. Chế độ ăn, ở, mặc, khám chữa bệnh, phòng dịch bệnh đối với can, phạm nhân được thực hiện đầy đủ. Vì vậy trong kỳ kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Khương không để người bị tạm giữ, tạm giam bị suy kiệt về sức khỏe. Công tác tuần tra canh gác, kiểm tra, kiểm soát buồng tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua công tác trực tiếp kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị Lãnh đạo Nhà tạm giữ, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mường Khương phát huy và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Minh Tiến công bố kết luận dự thảo.

 Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành kết luận./.

Phòng 8 Viện KSND tỉnh Lào Cai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 299
  • Trong tuần: 2,377
  • Tất cả: 938,309
Đăng nhập