Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Về yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Thứ nhất: Về quyền yêu cầu phản tố của bị đơn 

Tại điều 200 Bộ luật TTDS quy định

1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

2. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ đối với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

b. Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến  loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

c. Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn

3. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải.

Thứ hai: về quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Tại điều 201 Bộ luật tố tụng dân sự quy định

1. Trường hợp người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn thì họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện sau đây:

a. Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ

b. Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết

c. Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu độc lập trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải.

Như vậy theo quy định trên thì cả yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chỉ được đưa ra trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải.

Do đó nếu bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập theo quy định tại khoản 2 điều 200 và khoản 1 điều 201 Bộ luật TTDS thì cần phải có đơn gửi cho Tòa án cùng với ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn theo khoản 1 điều 199 BLTTDS quy định:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có)

Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn đề nghị gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do; nếu việc đề nghị gia hạn là có căn cứ thì Tòa án phải gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Tuy nhiên trong thực tế không phải đương sự nào cũng hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng, hơn nữa họ cũng không hiểu thế nào là yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập nếu không được Thẩm phán giải thích đầy đủ, đặc biệt đối với các đương sự là người đồng bào, dân tộc thiểu số do trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế, có thể dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn có yêu cầu phản tố hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không được bảo vệ kịp thời.

Chính vì vậy để quyền yêu cầu phản tố của bị đơn và quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án dân sự, HNGĐ… được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì Kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết vụ án phải kiểm sát chặt chẽ về thủ tục tố tụng, trong đó cần lưu ý việc Thẩm phán có giải thích đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho các đương sự hay không? (việc giải thích quyền và nghĩa vụ phải được ghi vào biên bản).

 

Thu Hương – Phòng 9


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 1,146
  • Tất cả: 963,345
Đăng nhập