Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Chi bộ Viện KSND huyện Mường Khương sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Mường Khương, ngày 16/4/2021, Chi bộ Viện KSND huyện Mường Khương cùng với Chi bộ Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chị thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường vụ, đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và đảng viên của 03 Chi bộ.

Tại Hội nghị, đã thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua 05 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ ngày càng, đi vào chiều sâu; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi chi bộ, cơ quan. Hằng năm, các chi bộ tổ chức cho cán bộ, Đảng viên viết bản cam kết trách nhiệm nêu gương. Việc học theo Bác đã không ngừng nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, Đảng viên, quần chúng về vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, tạo sự đoàn kết nhất trí trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các Ngành.

Trong 5 năm, các chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra; nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với kế hoạch, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, nhận nhiều Bằng khen và Giấy khen của Ngành và địa phương. Công tác phối hợp giữa các chi bộ, cơ quan được thực hiện tốt, góp phần thực hiện tốt thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng trong nhiệm kỳ, các nhiệm vụ phục vụ chính trị địa phương, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót; việc sinh hoạt chi bộ có lúc chưa thực sự đa dạng, việc bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa và nhận được sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu phát biểu tại Hội Nghị

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Chỉ thị số 05, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương xác định sẽ tiếp tục phát động nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ "Vững về chính trị,giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét cả về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng các chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay./.

Ngọc Hiệp - Viện KSND H. Mường Khương


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 1,448
  • Tất cả: 901,291
Đăng nhập