Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Đảng bộ Viện KSND tỉnh Lào Cai tổng kết công tác xây dựng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 12/01 Đảng Bộ Viện KSND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Dương Hùng Yên - Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban cán sự Đảng; Bí thư Đảng ủy; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Thuận - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong ban thường vụ; Ban chấp hành và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, toàn Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị của ngành đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị công tác của ngành, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao trách nhiệm, vị thế của ngành kiểm sát nhân dân. Các ý kiến thảo luận đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện KSND tỉnh trong năm 2021, đồng thời tham gia các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các giải pháp về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Đ/c Dương Hùng Yên - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND

tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, năm 2022 tiếp tục thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ khối, yêu cầu các chi bộ trực thuộc tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện Quy định Quy định số 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm; Quy định số 28- QĐ/TU và Quy định số 1171-QD/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Chỉ thị công tác của Viện KSND tối cao; yêu cầu các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, Bí thư các chi bộ trực thuộc cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị, Kế hoạch công tác của ngành, thực hiện nghiêm việc phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, phối hợp với công tác thanh tra, kiểm tra của ngành, tăng cường kỷ cương và trật tự nội vụ trong ngành; chú công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ và Đảng viên, thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và tích cực thi đua lập nhiều thành tích trong công tác.

Các đại biểu tham luận

Thay mặt cho Ban thường vụ Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh đồng chí Nguyễn Phúc Thuận - Ủy viên Ban thường vụ đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy Viện KSND tỉnh trong năm 2021 đã đạt được nhiều thành tích, nhất là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kiểm sát các hoạt động tư pháp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, và đóng góp tích cực vào những thành tích của Đảng bộ khối CQ-DN tỉnh, đồng chí đề nghị Đảng bộ Viện KSND tỉnh phát huy những thành tích đạt được tiếp tục lãnh đạo trong Đảng bộ và Ngành kiểm sát tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo chức năng của Ngành.

Đ/c Nguyễn Phúc Thuận - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được vinh danh khen thưởng gồm: 01 tập thể và 02 cá nhân 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ 1, 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Đ/c Dương Hùng Yên - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Lý Hà Quang – Phòng 15


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 560
  • Trong tuần: 1,191
  • Tất cả: 1,040,069
Đăng nhập