Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Viện KSND huyện Bảo Yên ký kết Quy chế phối hợp với UBND huyện

          Thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-BCSĐUBND-BCSĐVKSND ngày 15/8/2018 giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Lào Cai; Quy định số 02-QĐ/HU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên về phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ngày 10/9/2021, tại trụ sở UBND huyện Bảo Yên, Viện KSND huyện Bảo Yên đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị ký kết có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Viện kiểm sát nhân dân huyện ký kết Quy chế phối hợp với UBND huyện

          Để cụ thể hóa nhằm đảm bảo công tác phối hợp được thống nhất, toàn diện và ngày càng chặt chẽ, thiết thực hơn, Quy chế đã tập trung quy định 09 nội dung phối hợp trong mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật; công tác thi hành án; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tham vấn giải quyết một số vụ việc cụ thể trên địa bàn huyện Bảo Yên; trao đổi, cung cấp thông tin; học tập kinh nghiệm; hỗ trợ kinh phí hoạt động của Viện KSND huyện Bảo Yên.

          Việc tổ chức xây dựng và ban hành quy chế phối hợp đã cho thấy được tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác phối hợp trong thực thi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.  Đây là cơ sở quan trọng để công tác phối hợp đi vào thực chất, các hoạt động thực tiễn được gắn kết một cách cụ thể, rõ ràng, theo một nguyên tắc chung, có sự tương hỗ, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời giữa hai cơ quan. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Bảo Yên, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phạm Ngọc Tuyến

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 2,401
  • Tất cả: 938,333
Đăng nhập