Vi du the marquee trong HTML
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI         
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Lào Cai và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác, ngày 15/8/2018, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký Quy chế phối hợp số 02/QCPH-BCSĐUBND-BCSĐVKSND (sau đây gọi tắt là Quy chế). Sau ba năm triển khai, ngày 20/8/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Lào Cai, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Cán sự đảng hai cơ quan, đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Lãnh đạo các sở Tư pháp, Công an và Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh. Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng Dương Hùng Yên - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp 02. Thảo luận đánh giá kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Quy chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ, biện pháp thực hiện trong thời gian tới, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu đánh giá cao tầm quan trọng, sự cần thiết và kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế. Đồng thời, cũng nêu rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế và những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế. Từ đó, đề xuất nhiều biện pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để việc thực hiện Quy chế hiệu quả hơn.

Đ/c Lý Văn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu.

Đ/c Nguyễn Trọng Hài- Ủy viện BCS đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu.

Đ/c Lưu Tuấn Cường - Ủy viên BCS đảng, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai phát biểu.

Đ/c Chủ tịch UBND Tp Lào Cai phát biểu

Từ khi Quy chế phối hợp 02 được ký kết, dưới sự lãnh đạo của hai Ban Cán sự đảng, VKSND hai cấp tỉnh Lào Cai và UBND cùng các sở, ngành thuộc UBND các cấp tỉnh Lào Cai đã tăng cường phối hợp thường xuyên và chặt chẽ trên 9 lĩnh vực công tác gồm: (1) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; (3) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (4) Công tác trao đổi, cung cấp thông tin; (5) Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư; (6) Công tác phòng, chống tham nhũng; (7) Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; (8) Công tác hợp tác quốc tế; (9) Phối hợp trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của VKSND. Vì vậy, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Quy chế là rất cao, hiệu quả rất rõ ràng, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và  hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung trên địa bàn toàn tỉnh. Qua việc thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và phối hợp công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Chế độ trao đổi thông tin, xử lý công việc liên quan đến công tác phối hợp được duy trì; mối quan hệ công tác giữa các cơ quan ngày càng tốt hơn; chất lượng công việc được nâng lên; khi có vấn đề phát sinh, lãnh đạo các cơ quan đã kịp thời trao đổi, thống nhất bằng nhiều hình thức phù hợp và chỉ đạo, giải quyết. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế phối hợp ở một số đơn vị cấp huyện đôi khi chưa thường xuyên; một số vụ việc, vụ án dân sự, hành chính các cơ quan ban ngành liên quan trao đổi, cung cấp thông tin còn chậm, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc. Tồn tại, hạn chế này xuất phát từ nhận thức ở một số cấp huyện về tầm quan trọng cũng như sự phối hợp chưa tốt, chưa đúng với yêu cầu đặt ra.

Đ/c Dương Hùng Yên - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại hội nghị

Đ/c Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, kết luận và chỉ đạo tại hội nghị.

 Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Hùng Yên và đồng chí Trịnh Xuân Trường - Bí thư 2 Ban Cán sự đảng, yêu cầu các UBND, các sở, ngành thuộc UBND các cấp và VKSND hai cấp tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường và mở rộng phối hợp hơn nữa trên tinh thần thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần cùng các cấp, các ngành bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, duy trì và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên đại bàn tỉnh Lào Cai. 

Trưởng phòng 10 - VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Nguyễn Văn Thùy - VPTH


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 145
  • Trong tuần: 1,121
  • Tất cả: 963,320
Đăng nhập